Als je alles loslaat, heb
je twee handen vrij om
de toekomst te grijpen

Elk mens is uniek en iedereen heeft een eigen specifieke vraag

Vanuit dit geschetst beeld volgt Fourelle geen standaard methodes of behandelwijzen. Het belangrijkste uitgangspunt vanuit het oplossingsgericht werken is: wat heeft de ander nodig?

Fourelle volgt hierbij een vaste procedure:

  • Er wordt altijd gestart met beeldvorming; hoe is het nu? Waar loopt iemand tegenaan en in welke context? Hoe meer puzzelstukjes er tot onze beschikking zijn, hoe completer het beeld. Bij jonge kinderen draagt de informatie van ouders, school, toetsresultaten en/of onderzoeken bij tot een helder en volledig beeld. Dit vormt het startpunt.
  • Vraagstelling: wat is de vraag van het kind of de jongere die begeleid gaat worden? Welke kennis of vaardigheden wil je ontwikkelen? Ook aan jonge kinderen, waarbij de ouders of school meestal aangeven waaraan gewerkt moet worden, wordt deze vraag gesteld. De ervaring leert dat kinderen over het algemeen heel goed weten waar ze bij geholpen willen worden. Sluit je daarbij aan, dan gaan ze niet aan de slag vanuit extrinsieke motivatie, maar vanuit intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is een belangrijke factor voor het slagen van de extra ondersteuning.
  • Doelen stellen: waar sta je nu, in welk aspect wil jij je ontwikkelen, en waar wil je over een bepaalde periode staan?
  • Plan maken: hoe gaan we daar komen, wat is er nodig en welke stappen gaan we zetten?
  • Evalueren: regelmatig checken; zijn we op de goede weg of moet er eerst nog een zijpad bewandeld worden, voor we weer op de hoofdweg verder kunnen?

 

Duur begeleidingstraject

De uiteindelijke duur van de begeleiding is sterk afhankelijk van de vraag en kan daardoor variëren van enkele weken/maanden tot soms meer dan een jaar. Dit geldt eveneens voor de frequentie; sommige kinderen/jongeren zijn gebaat bij 2 x per week en anderen bij 1 x per 14 dagen. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg. Met kinderen tot en met groep 6 wordt gewerkt in blokken van 45 minuten. Met kinderen vanaf groep 7 tot en met volwassenen in blokken van 60 minuten.

 

Locatie praktijk Fourelle

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. De lijnen zijn op die manier kort en het kan logistiek gezien de voorkeur hebben. Belangrijk is dat kinderen/jongeren werken in een omgeving waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Facturatie en betaling

Maandelijks krijgt u een nota thuisgestuurd. Hierop is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing. Lees ook onze algemene voorwaarden.

 

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen afspraken.

 

Annulering

Een afspraak afzeggen is alleen mogelijk als dit tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien het niet anders kan, uiterlijk op de dag van de afspraak voor 8.15 uur. Wanneer afspraken zonder afzegging genegeerd worden zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Faalangst &
weerbaarheid

Fourelle biedt verschillende mogelijkheden om hieraan te werken. Lees meer >>

Remedial
teaching, coaching
& training

De keuze van begeleidingsvorm hangt af van wat je wilt ontwikkelen. Remedial teaching en training zijn vooral gericht op overbrengen van kennis en vaardigheden. Coaching houdt in dat Fourelle je helpt bij het stellen van jouw doelen en het behalen ervan. Lees meer >>