Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen.

 

Een training levert scholen veel op

 • Leerkrachten verhogen competenties en krijgen weer plezier in hun werk;
 • Klassen en leerlingen functioneren beter;
 • Verbetering van het onderwijs;
 • Tevredenheid en vertrouwen bij ouders wordt vergroot;
 • Vermindering ziekteverzuim.

 

Fourelle biedt ondersteuning

Praktijk Fourelle biedt diverse trainingen en workshops voor locatiedirecties, teams en leerkrachten. Afhankelijk van de vraag en doelstellingen vinden deze plaats met het hele team, in een kleinere groep of individueel. Het vertrekpunt hierbij is altijd het creëren van een win-win-situatie. De uiteindelijk doelstelling is dat de leerkracht én de schoolorganisatie hiervan allebei beter worden. Vooraf vindt een uitgebreide beeldvorming plaats door middel van gesprek en/of observatie om de beginsituatie, de vraag en doelstellingen helder te kunnen formuleren.

 

Overzicht trainingen/workshops

 • Oplossingsgericht werken
 • Leer- of gedragsproblemen
 • Maken van handelingsplannen of groepsplannen
 • Omgaan met (ongewenst) gedrag
 • Voeren oudergesprekken
 • Coaching

 

Voor informatie over de inhoud van de trainingen, neem contact op.

 

De trainingen en workshops vinden in principe plaats op uw schoollocatie. Op verzoek is dit ook mogelijk op andere nader te bepalen locatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Remedial
teaching, coaching
& training

De keuze van begeleidingsvorm hangt af van wat je wilt ontwikkelen. Remedial teaching en training zijn vooral gericht op overbrengen van kennis en vaardigheden. Coaching houdt in dat Fourelle je helpt bij het stellen van jouw doelen en het behalen ervan. Lees meer >>