Morgen weer met plezier naar je werk

Steeds meer medewerkers in het bedrijfsleven haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en in de huidige economische omstandigheden is lang niet iedereen in staat hier goed mee om te gaan. Als werkgever wordt u steeds meer verantwoordelijk gesteld voor de arbeidsprestaties van uw werknemers en bent u verplicht om de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim toe te passen. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops speciaal voor bedrijven.

 

Een training levert bedrijven veel op

  • Medewerkers krijgen weer plezier in hun werk;
  • Bedrijfsonderdelen/afdelingen functioneren beter;
  • Verbetering motivatie;
  • Tevredenheid en vertrouwen bij klanten wordt vergroot;
  • Vermindering ziekteverzuim.

 

Fourelle biedt ondersteuning

Praktijk Fourelle biedt diverse trainingen en workshops voor directies en medewerkers van bedrijven in diverse branches. Afhankelijk van de vraag en doelstellingen vinden deze plaatst in teams, in een kleinere groep of individueel. Het vertrekpunt hierbij is altijd het creëren van een win-win-situatie. De uiteindelijk doelstelling is dat medewekers én de organisatie hiervan allemaal beter worden. Vooraf vindt een uitgebreide beeldvorming plaats door middel van gesprek en/of observatie om de beginsituatie, de vraag en doelstellingen helder te kunnen formuleren.

 

Overzicht trainingen/workshops

  • Oplossingsgericht denken en werken;
  • Versterking teamgeest en motivatie;
  • Omgaan met (ongewenst) gedrag;
  • Coaching.

 

De trainingen en workshops vinden in principe plaats op uw bedrijfslocatie. Op verzoek is dit ook mogelijk op andere nader te bepalen locatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>