Remedial teaching verbetert je leerprestaties

Een leerling die wordt aangemeld voor remedial teaching wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. Samen met gesprekken met ouders -en eventueel de school- creëren we een zo duidelijk mogelijk beeld. Op basis van deze inzichten wordt een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan staat helder omschreven welke doelen behaald moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk. Welzijn staat hierbij altijd voorop!

 

Overigens is er een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Waar remedial teaching inzet op een persoonlijke en specifieke aanpak, is bijles vaak een herhaling van de reeds aangeboden lessen (re-teaching).

 

Fourelle biedt ondersteuning

De keuze van begeleidingsvorm hangt af van wat je wilt ontwikkelen. Remedial teaching en training zijn vooral gericht op overbrengen van kennis en vaardigheden. Coaching houdt in dat Fourelle je helpt bij het stellen van jouw doelen en het behalen ervan.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>