Fourelle leert je leren

Bij leerproblemen of een leerstoornis biedt Fourelle je de mogelijkheid zaken weer op de rails te krijgen. Eerst wordt onderzocht waar het probleem precies zit; wat lukt nog wel en wat niet meer? Welke leerstijl heb je? En is er sprake van een leerprobleem of van een leerstoornis? Deze factoren bepalen welk pad we uiteindelijk gaan bewandelen.

 

Leerprobleem versus leerstoornis

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen leerproblemen en leerstoornissen. Er is sprake van een leerprobleem als er een tijdelijk minder presteren is omwille van verschillende factoren, die meestal niet aan het kind of de jongere zelf liggen. Leerproblemen kunnen in allerlei gradaties voorkomen. Er is pas sprake van een leerstoornis als de leerproblemen hardnekkig zijn, terwijl het kind of de jongere normaal begaafd is. Bij een leerstoornis situeren de problemen zich in het leervermogen/leren zélf voor een bepaald vakgebied of verschillende vakgebieden. Ook leerstoornissen kunnen in allerlei gradaties voorkomen.

 

Wanneer is er sprake van leerstoornissen?

Leerstoornissen worden ook wel primaire leerproblemen genoemd, omdat de problemen zijn gelegen in het leervermogen zélf voor een bepaald vakgebied. Over leerstoornissen wordt gesproken als een leerling specifieke en hardnekkige leerproblemen krijgt bij één of misschien enkele onderdelen van de leerstof (bijvoorbeeld bij lezen), waardoor het leren stagneert en de leerling een onderwijsachterstand oploopt van minimaal twee jaar op dat specifieke gebied. Hierdoor ontstaat een discrepantie tussen wat een leerling verondersteld wordt te kunnen op grond van zijn intelligentie en schoolresultaten in het algemeen én dat wat hij in feite presteert op dat specifieke onderdeel. Een leerstoornis vormt dus een blijvend probleem.

 

Samen brengen we je weer in beweging

Wat mag je verwachten van Fourelle? Een leerstoornis is in principe niet te verhelpen. Wel kunnen de betreffende vaardigheden -met gerichte hulp- vaak op een andere manier verder worden ontwikkeld, Zo kun je leren hoe je er het best mee om kunt gaan zodat jij er het minste last van hebt. Acceptatie is een groot hulpmiddel maar ook zijn er soms hulpmiddelen nodig en/of dispensaties of compensaties. Leerstoornissen komen voor in allerlei varianten. Ze worden ingedeeld in verbale en niet-verbale stoornissen. De onderstaande soorten kunnen worden onderscheiden.

 

Verbale leerstoornissen

  • Taalstoornissen: afasie, dysfasie, specific language impairment;
  • Dyslexie: leesstoornis;
  • Dysorthografie: spellingstoornis;
  • Dysgrafie: schrijfstoornis;
  • Hyperlexie: (speciale) leesstoornis.

 

Niet-verbale leerstoornissen

  • Dyscalculie: rekenstoornis;
  • NLD.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>