Juist omgaan met leerproblemen

Niet alle leerproblemen zijn een gevolg van beperkingen in de capaciteiten van kinderen. Ook hoogbegaafdheid, beelddenken, faalangst, hooggevoeligheid en Nieuwetijdsproblematiek kunnen leerproblemen veroorzaken. Soms zijn leerproblemen voor een deel het gevolg van tekorten in het onderwijs, van beperkingen van de methode of van omstandigheden en gebeurtenissen in het leven van een kind.

 

Onderwijsgebonden oorzaken

 • Van leerkrachten wordt ontzettend veel verwacht en ondanks een grote welwillendheid over het algemeen, is het niet reëel te verwachten dat hij/zij aan alle vragen kan voldoen;
 • De kennis over leerproblemen schiet soms tekort;
 • Er is steeds minder remedial teaching in de scholen. Vaak bestaat de extra begeleiding uitsluitend uit extra oefenen of krijgt de leerling de stof nog een keer opnieuw uitgelegd. Dit is geen remedial teaching maar re-teaching. (Soms is re-teaching natuurlijk voldoende.) Het analyseren van een  leerprobleem vraagt een behoorlijke kennis. De hoeveelheid gerichte instructietijd is vaak bepalender voor hun rekensucces dan de hoeveelheid verwerkingstijd (oefentijd).

 

Methodegebonden oorzaken

 • Er zijn heel goede methodes op de markt maar ook deze kunnen niet aan al de verschillende behoeftes van leerlingen tegemoet komen;
 • Het rekenonderwijs wordt steeds taliger. Kinderen met leesproblemen vallen in toenemende mate uit op rekenen, of specifiek op rekentests;
 • Het stimuleren van meerdere oplossingsstrategieën werkt verwarrend voor zwakke leerlingen maar is voor de sterkere leerlingen juist heel motiverend;
 • De leerboekjes zien er 'leuk' uit, maar hebben soms een onrustige, verwarrende bladspiegel wat op sommige leerlingen een negatieve uitwerking heeft;
 • Voor bepaalde leerlingen wordt er soms te weinig structuur aangeboden;
 • Er is voor een aantal kinderen te weinig langdurige oefening om tot automatiseren van basiskennis te komen.

 

Situatiegebonden oorzaken
Het spreekt vanzelf dat de omstandigheden om te leren gunstig moeten zijn. Als een kind om wat voor reden dan ook, zijn of haar aandacht niet bij het leren of bij de instructie kan houden, of zich niet voor het leren kan motiveren, dan valt er uiteraard weinig vooruitgang te boeken. Situatie gebonden oorzaken kunnen zijn:

 • Nadelige invloed van het gezin of de cultuur van het kind;
 • Een negatieve/passieve werkhouding;
 • Te weinig motivatie;
 • Een laag werktempo;
 • Chaotisch werken/geen structuur;
 • Slecht zelfstandig kunnen werken;
 • Moeite met concentreren;
 • Faalangst;
 • Een negatief zelfbeeld;
 • Weinig zelfvertrouwen.

 

Samen brengen we je weer in beweging

Wat mag je verwachten van Fourelle? Het is niet altijd mogelijk om invloed uit te oefenen op alle oorzaken, maar we gaan vooral de focus leggen op wat wel mogelijk is en dat is vaak verrassend veel. En als je de omstandigheden niet kan veranderen, wat kun jij dan veranderen zodat het beter gaat? Met deze zaken gaan we aan de slag.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>