Bewust leren omgaan met een gedragsstoornis

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen of gedragsstoornissen biedt Fourelle verschillende mogelijkheden hieraan te gaan werken. Eerst wordt onderzocht waar het probleem zit; is er sprake van faalangst, onzekerheid, pesten, agressie, ADHD, autisme of anders? Wat zijn je sterke kanten, wat gaat goed, waar loop je tegenaan en wat wil je graag veranderen? Deze factoren bepalen welk pad we gaan bewandelen. Jij bepaalt zelf mee of we gaan werken aan o.a. faalangstreductie, weerbaarheid en/of sociale vaardigheden.

 

Wanneer is er sprake van een gedragsstoornis?

Bij een gedragsstoornis is wetenschappelijk aan te tonen dat een persoon anders functioneert dan de meeste andere mensen. Het betekent niet dat mensen met een gedragsstoornis slecht functioneren of altijd een achterstand hebben. In veel gevallen is een gedragsstoornis niks meer dan een set karaktereigenschappen van iemand, welke onder een bepaalde noemer geplaatst kan worden. Het is prettig om te weten hoe je bepaalde gedragsstoornissen kunt aanpakken, zowel voor de opvoeders als voor de persoon zelf. En wat je kunt doen om het leven voor jezelf en iedereen om je heen prettiger te maken.

 

Gedragsstoornissen

  • Autisme;
  • Asperger;
  • ADHD;
  • ADD;
  • PDD-NOS;
  • Borderline;
  • Hechtingsstoornis;
  • Gilles de la tourette 
  • ODD.

 

Samen brengen we je weer in beweging

Wat mag je verwachten van Fourelle? Een gedragsstoornis is in principe niet te verhelpen. We kunnen iemand met een gedragsstoornis echter wel veel aanleren, waardoor er goed mee te leven is en je leven veel prettiger wordt zowel voor jou als je omgeving. Elke gedragsstoornis vraagt om een eigen aanpak.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>