Gericht werken aan gedragsproblemen

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen of gedragsstoornissen biedt Fourelle verschillende mogelijkheden hieraan te gaan werken. Eerst wordt onderzocht waar het probleem zit; is er sprake van faalangst, onzekerheid, pesten, agressie, ADHD, autisme of anders? Wat zijn je sterke kanten, wat gaat goed, waar loop je tegenaan en wat wil je graag veranderen? Deze factoren bepalen welk pad we gaan bewandelen. Jij bepaalt zelf mee of we gaan werken aan faalangstreductie, weerbaarheid en/of sociale vaardigheden.

 

Wanneer is er sprake van een gedragsprobleem?

Gedragsproblemen staan buiten de persoon en ontstaan door externe factoren. Bijvoorbeeld door omstandigheden in het gezin of op school. Door die problemen verloopt nu de ontwikkeling minder goed. Het probleem is aan de situatie gebonden. Het gedragsprobleem wordt als het direct gevolg gezien van een oorzaak, o.a. bij trauma of een (v)echtscheiding.

 

Gedragsproblemen

  • Angst;
  • Faalangst;
  • Pesten;
  • Agressiviteit;
  • Sociale vaardigheden;
  • Verslavingen;
  • Depressiviteit;
  • Posttraumatische stressstoornis.

 

Samen brengen we je weer in beweging

Wat mag je verwachten van Fourelle? Bij gedragsproblemen is de beïnvloeding van buitenaf groter dan bij een stoornis. Omdat het niet altijd mogelijk is invloed uit te oefenen op alle oorzaken, focussen we vooral op wat wel mogelijk is. Dat is vaak verrassend veel. Bij onveranderende omstandigheden richten we ons op trainingen of gesprekken. Jij bepaalt zelf mee of we gaan werken aan o.a. faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining en/of sociale vaardigheden.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Verander werkdruk in gezonde werklust

Steeds meer leerkrachten en medewerkers binnen het onderwijs haken af, raken vermoeid of komen terecht in een burn-out. De dagelijkse werkdruk is groot en de verwachtingen van leerkrachten in het onderwijs zijn hoog. Om problemen en personeelsuitval te voorkomen biedt Fourelle preventief trainingen en workshops, speciaal voor scholen. Met Passend Onderwijs voor de deur voor menig school de oplossing om uitval door ziekte en/of overbelasting van leerkrachten te voorkomen. Lees meer>>