Opgroeien
anno 2020 is
keihard werken…

Omgaan met bijzondere gebeurtenissen

Kinderen komen -net als volwassenen- in hun leven dingen tegen die ze moeilijk vinden. Denk hierbij aan problemen op leer- of gedragsgebied of er zijn dingen gebeurd waardoor kinderen zich tijdelijk minder goed ontwikkelen (stagnatie) of zich minder goed voelen. Bijvoorbeeld door een scheiding, omdat ze gepest worden of een andere ingrijpende gebeurtenis. Of is er op school of thuis te weinig tijd en ruimte om de leerling te geven wat nodig is? Soms is er zelfs geen direct aanwijsbare reden en gaat het toch niet goed met een kind. Maar vaak komen ze er alleen niet uit en is er hulp nodig om e.e.a. te doorbreken.

 

Gepaste hulp direct inzetten voor optimaal resultaat

De ervaring leert dat hoe eerder hulp geboden wordt, hoe sneller problemen zijn op te lossen en hoe beter kinderen ermee leren omgaan. Welke hulp het best geboden kan worden, hangt af van waar het kind tegenaan loopt. Met een kind met faalangst wordt anders gewerkt dan met een kind met autisme en met een kind met dyslexie anders dan met een kind met dyscalculie. Daarnaast is ook de ene leerling, met bijvoorbeeld dyslexie, niet de andere. Fourelle hanteert bij haar werkwijze daarom geen standaard methodes, maar past de begeleiding zo sluitend mogelijk aan bij de vraag van ouders en kind.

 

Duur begeleidingstraject

De uiteindelijke duur van de begeleiding is sterk afhankelijk van de vraag en kan daardoor variëren van enkele weken/maanden tot soms meer dan een jaar. Dit geldt eveneens voor de frequentie; sommige leerlingen zijn gebaat bij 2 x per week en anderen bij 1 x per 14 dagen. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg; ouders en school zijn in de regel degenen die het kind het best kennen. Hun waarnemingen en bevindingen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de beeldvorming rondom een kind.

 

Fourelle biedt ondersteuning bij:

 • Leerproblemen, leerstoornissen en leerachterstanden;
 • Studievaardigheden passend bij verschillende leerstijlen;
 • Aandacht/concentratie;
 • Werkhouding/taakaanpak;
 • Sociaal-emotionele problemen;
 • Gedragsproblemen en gedragsstoornissen;
 • Faalangst/weerbaarheid/zelfvertrouwen;
 • Beelddenken;
 • Hoogbegaafdheid/minder begaafdheid;
 • Nieuwetijdsproblematiek;
 • Preventief door een tijdelijk steuntje in de rug;
 • Of een combinatie hiervan.

 

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op uw school- of bedrijfslocatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Faalangst &
weerbaarheid

Fourelle biedt verschillende mogelijkheden om hieraan te werken. Lees meer >>

Remedial
teaching, coaching
& training

De keuze van begeleidingsvorm hangt af van wat je wilt ontwikkelen. Remedial teaching en training zijn vooral gericht op overbrengen van kennis en vaardigheden. Coaching houdt in dat Fourelle je helpt bij het stellen van jouw doelen en het behalen ervan. Lees meer >>